Sygedriftstabsforsikring

Du har måske gået med tanken ”hvad nu hvis jeg bliver langtidssyg?”

Det er den største frygt for selvstændige når de har fået deres virksomhed op at køre. Hvad nu hvis jeg ikke kan arbejde? Hvad sker der så med min indkomst og forretning?

Med en sygedriftstabsforsikring bliver du sikret at du er dækket hvis der skulle ske noget. Vores samarbejdspartner Tryg dækker hvis du eller en medarbejder kommer ud for en ulykke eller ramt af sygeperioden over 4 uger. Du kan få økonomisk erstatning efter 14. dages i sygeperioden. Vi giver erstatning i op til 50 uger pr. sygdom eller ulykkestilfælde.

Sygedriftstabsforsikring

Vi dækker:

Meromkostninger. Hvis du skal have ansat en vikar eller en afløser i virksomheden, så dækker forsikringen omkostninger til at få dækket dette for at begrænse risikoen for driftstab.

Lønomkostninger. Hvis en medarbejder har ansættelsesaftale med fuld løn under hele eller dele af sygeperioden, erstatter forsikringen en løbende udbetaling. Udbetalingen svarer til lønomkostningen for din medarbejder, fratrukket dagpenge, sygeløn, mv

Driftstab. Oplever din virksomhed et driftstab på grund af en medarbejders fravær, erstatter vi driftstabet og lønnen op til den forsikringssum, som du har valgt til medarbejderen. Ejer du virksomheden, bliver din lønsum fastsat som en kombination af den løn du modtager og virksomhedens driftstab.

 

Hvis denne forsikring er noget du overvejer at tegne eller du har spørgsmål, så kan du altid ringe eller skrive til os.

Kontakt os via email

kontakt@vestjyskpartners.dk

Kontakt os via tlf

51 27 73 44